Under hele Audunbakken er det totalforbud mot grilling og åpen ild, grunnet den store skogbrannfaren!

Vi setter også opp egne røykesoner. Det er strengt forbudt å røyke utenfor disse røykesonene. All røyking skal foregå innenfor røykesone og sneipen SKAL kastes i tønnene med vann. På hele festivalområdet vil vi ha flere faste slukningspunkter med brannslukkingsapparater og vannkanner. I tillegg plasseres det flere 1000 liters dunker med vann rundt omkring på festivalområdet.

Audunbakken setter sikkerheten til publikum, artister, arrangører og skogen høyest, og samarbeider tett med brannvesenet. Røde Kors og politi vil være til stede på festivalen og vi har økt antall profesjonelle vakter fra Zone Security fra 8 til 11 personer. Dette vil styrke sikkerheten ytterligere.

Vi har flyttet campingen ned til fotballbanen
I samarbeid med brannvesenet har vi besluttet å stenge alle campingplassene oppe i skogen. I år må alle som skal campe gjøre det på fotballbanen nede på Disenå Idrettsplass. På campingen nede på fotballbanen vil det være tilgang på drikkevann og toaletter døgnet rundt. Campingen vil også være bemannet med profesjonelle vakter døgnet rundt fra fredag kl. 21.00 til søndag morgen.

 Ta vare på skogen. Ta vare på hverandre. Alle har et ansvar.