2003

2006

2006 – Auduns katt som han trodde var død

Etterfilm 2014

Etterfilm 2015

Daniel Norgren 2015

Etterfilm 2016

Etterfilm 2017

Minidokumentar fra 2012

2019 Star Bug live i bakken